Pesticidfri pleje af græs - fodboldbaner og golfbaner

Pesticidfri pleje af græs på fx fodboldbaner og golfbaner

E. Marker A/S har sammen med nogle af vores dygtige samarbejdspartnere udviklet en række produkter, så vi kan tilbyde pesticidfri pleje af græs på fx fodboldbaner og golfbaner til vores kunder.

Vores plejeprodukter kan være med til at forebygge problemer med fx ukrudt, svampesygdomme og insektangreb. Produkterne består bl.a. af organiske gødningsprodukter og flydende specialprodukter med essentielle planteolier, jern og mikronæringsstoffer. Disse medvirker til at den naturlige biologi i jorden er optimal. Samtidig hindres mange plantesygdomme og -angreb. Vi benytter fx tang og humussyrer for at mindske stress og optimere græssets evne til at optage næringsstoffer. Mykorrhiza-svampe samt mikroorganismerne Bacillus sp. og Azospirillium sp. indgår også i produktsammensætningen. Resultatet er at græsset udvikler mere rodvækst og får forbedret bladvæksten.

Vi arbejder ud fra filosofien “Healthy Turf with less need for Fungicides and Chemicals!”. Vores løsninger er veldokumenterede.

Følgende produkter kan bl.a. anvendes til pesticidfri pleje af græs:

  • TourTurf FDC Autumn + R Factor er et effektivt og forebyggende plantestyrkende middel til anvendelse i perioder med risiko for sygdomsangreb. Indeholder bl.a. kitin, der virker forstærkende på plantens evne til at forsvare sig mod svampeangreb. Tilsat + R Factor zink-magnesium baseret biostimulans som styrker roddannelse, etablering og genvækst.
  • TourTurf Infill + R Factor er en unikt sammensat flydende gødning med både makro og mikronærings stoffer som vi kalder + R Factor. Det effektive afspændingsmiddel (LPT) er tilsat for at opnå optimal optagelse af produktet via blad og rødder. De essentielle planteolier som er med i formuleringen fremmer græssets sundhed året rundt.
  • TourTurf High PK er tilsat tang og humussyrer for ekstra stressmindskning. Ved at tilføre tang og humussyrer kan planterne spare energiressourcer. Dette resulterer i en mere sund og stærk turf og bevirker, at planterne bedre kan modstå situationer med stress.
  • TourTurf Premium Organic består af en serie organiske gødningsprodukter bl.a. indeholdende tang og gavnlige mikroorganismer, der sikrer at græsset får dækket sit behov ifm. opbygning af bladplade, rodnet mv. Flere af produkterne er godkendt til økologisk dyrkning ligesom du også finder gødningsprodukter til brug på renoveringsområder.
  • Mykorrhiza: Stærkere og sundere planter, færre skadevoldende insekter. Ved at tilføre mikrobiologiske produkter med fx Mykorrhiza og bakterier stimuleres plantevæksten. Rodnettet forstærkes, så planten bedre kan optage næringsstoffer og vand. Du opnår derved stærkere og sundere planter. Mikrobiologien hjælper ikke kun med at få planter til at gro godt, du vil samtidig opleve færre skadevoldende insekter – helt naturligt.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information?
Tlf. 74 67 08 08
E-Mail: info@emarker.dk