Sådan fjerner du mos i græsplænen

Mos

Mos på tætklippede græsarealer er et problem, der er svært at undgå. For meget vand, for lidt gødning, skygge, filt og manglende mekanisk pleje kan give mos og alge problemer. Især om vinteren kan mosset få godt fat, da mos gror perfekt ved lave temperaturer. I modsætning til gængs viden på mos området er vi af den opfattelse at jernsulfat alene vil have ringe virkning på moshæmning. Jernsulfat gør mosset sort, men svider ikke mosplanten og især ikke mossets rødder. Udover at ændre på klippehøjde, vanding, luftning, vertikalskæring og fjerne træer kan man bruge special gødninger, der er udviklet til at svide mossen.

Følgende produkter kan bl.a. forebyggende anvendes mod mos:

TourTurf Lawn Sand Granules er en NP-gødning med tang til alle typer af græs. Især velegnet til udbringning på græsarealer med meget mos for at hæmme og forhindre yderligere mos vækst. Bruges traditionelt på de såkaldte Links-golfbaner.

Osmo® Pro Autumn & Anti Moss er sammensat af en helt speciel kali kilde, der fuldstændigt udtørrer og svider både mosplante og rødder. Kan være lidt upraktisk til greens, så her anbefaler vi andre produkter.

TourTurf Turf Conditioner fremmer græsset på bekostning af mosset. Turf Conditioner skader ikke græsset og medvirker til udtørring af mosset.

TourTurf Infill + R Factor har en dobbeltvirkende funktion, hvor jern og fosfit (kaldet jernfosfit) giver en synergieffekt til planten. Infill har en moshæmmende effekt grundet jern indholdet og et effektivt penetreringsmiddel, som bringer jernet direkte ind i mosset.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information?
Tlf. 74 67 08 08
E-Mail: info@emarker.dk