Filt

Akkumulering af et filtlag (dødt uomsat plantemateriale) på sportsgræs som er for tykt (mere end 2-3 cm) er ødelæggende for græssets kvalitet. Filten danner en fysisk barriere, som er ødelæggende for infiltrering af vand og næringsstoffer gennem vækstlaget. Dårlig infiltration giver dårlig udnyttelse af vand, næringsstoffer og pesticider mm. For meget filt giver en blød og ujævn overflade og der tilbageholdes vand i toppen af vækstlaget. For meget vand i toppen giver konstante våde greens, der er ekstremt modtagelige for svampesygdomme som f.eks. fusarium. Vinterskader efter fusarium og sneskimmel er ekstremt ødelæggende for kvaliteten på greens. Om sommeren vil greens med meget filt ofte have mange tørkepletter og være vanskelige at vande op.

Følgende produkter kan bl.a. anvendes mod filt:

TourTurf Thatch Clear er et flydende enzymkoncentrat med et indhold på 35 % cellulase- og ligninase enzymer, 5 % plantesukker (glukose), 1 % afspændingsmiddel og 8 % tang ekstrakt til nedbrydning af filt.

TourTurf RGA er en mikrogranuleret biostimulant med et indhold på 10 % enzymer. Bruges 1 til 2 gange årligt i forbindelse med mekanisk pleje.
Er der for meget filt i greens kan man overveje at skifte gødningsstrategi indtil problemet er kommet under kontrol. Vi anbefaler at gå over til spoonfeeding med flydende gødning og kun bruge granulerede produkter 3-4 gange i løbet af vækst sæsonen for derved ikke at fremme mere filt.

TourTurf BioFeed Concentrate er et ”controlled release” flydende gødningskoncentrat kombineret med 12 % plantesukkerstoffer (glukose, fruktose, maltose), 0,5 % humussyrer og 4,7 % mikronæring i 4 formuleringer.
Brug også vertikalskæring. Gerne en Graden-maskine, som fysisk fjerner filten fra overfladen.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information?
Tlf. 74 67 08 08
E-Mail: info@emarker.dk