Alger og bundslam

Forekomsten af trådalger i søer, damme og mindre vandområder kan være til stor gene. Det kan give dårlig lugt og være mindre pænt at se på. Filtre i pumpesøer slammer hurtig til når der er for mange tråd alger. Voldsom algevækst kommer med varmt vejr og derfor er det vigtig at gå i gang tidligt på sæsonen for størst mulig kontrol med tråd alger. Tråd alger forekommer når vandets indhold af næringssalte er for højt. Især fosfor har afgørende betydning for om der er tråd alger eller ej. En god anbefaling er også mekanisk at fjerne algerne med en rive inden man udbringer Pond Relief.

Følgende produkter kan bl.a. anvendes mod alger og bundslam:

GroGreen® Pond Relief er et hurtigtvirkende mikrobiologisk middel til bekæmpelse af trådalger i søer, fiskedamme og damme med lille vandgennemstrømning.

Har du spørgsmål eller ønsker mere information?
Tlf. 74 67 08 08
E-Mail: info@emarker.dk