Turf Corner research

Forskningsresultater: identifikation og behandling af sygdomme i græs, græsrødder mv.

Her på siden finder du både danske og internationale forskningsresultater inden for bl.a. identifikation og behandling af forskellige græs sygdomme på fx golfbaner og lign. Med forskningsresultaterne i hånden får du et bedre grundlag for at kunne optimere behandlingen af græsbanerne.

Download