HP Excel Universal gødning - mineralsk gødning til fairways, tees, boldbaner og plæner

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S

Find forhandlere af retail-produkter her

HP Excel Universal gødning – mineralsk gødning til fairways, tees, boldbaner og plæner
Maxi Granulat

HP Excel Universal gødning – en gødning med mere kali end kvælstof og med jern til allround-brug. Giver slidstærkt og sundt græs til græsarealer med meget spil. HP Excel Universal er et ideelt produkt til fairways, tees, boldbaner og plæner. Indeholder 6,8 % ammonium og 3,2 % urea. Gødningen har tillige 10 % organisk indhold. En sæk HP Excel Universal rækker til 700-1.000 m2. Det anbefales at anvende produktet 2-4 gange årligt med 2,5-3,5 kg/100 m². Der kan med fordel vandes efter. Gødningen virker forsurende. pH-værdi 2,9.

Dosering:

25-35 gram/m2

Bestillingsnr.:

8799SK (25 kg)
9799P (600 kg)