HP Excel Activator mineralsk gødning - optimal vækst på alle græsarealer

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

Find forhandlere af retail-produkter her

HP Excel Activator – mineralsk gødning til alle græsarealer
Maxi Granulat

HP Excel Activator har et højt N indhold og 10 % organisk indhold. Gødningen leveres Maxi Granulat. Indeholder 7,38 % ammonium og 10,62 % urea. Giver optimal vækst på alle græsarealer og det høje indhold af kalium bidrager til sundt græs. Gødningsproduktet er ideelt til boldbaner, fairways, tees og parker. En sæk HP Excel Activator rækker til 800-1.250 m2. Det anbefales at anvende produktet 2-3 gange årligt med 2-3 kg/100 m2. Udbringes inden regn eller bør eftervandes. Virker forsurende. pH-værdi 3,2.

Dosering:

20-30 gram/m2

Bestillingsnr.:

8797SK (25 kg)
9797P (600 kg)