GroGreen Pond Relief fjerner trådalger

GroGreen® Pond Relief

Find forhandlere af retail-produkter her

GroGreen Pond Relief – biologisk trådalge fjerner
Hurtigtvirkende bekæmpelse af trådalger i søer og damme med lille vandgennemstrømning

GroGreen Pond Relief er et naturligt, ugiftigt, mikrobiologisk produkt der effektivt bekæmper trådalger i søer og damme med lav vandgennemstrømning. Trådalger udgør et problem i mange næringsrige søer, hvor massive forekomster kan resultere i dårlige iltforhold og udkonkurrering af søens gavnlige planter. De dårlige iltforhold kan føre til fiskedød, lugtgener og øget frigivelse af næring fra bunden. Desuden nedsætter trådalgerne søens æstetiske værdi og rekreative muligheder, i form af lystfiskeri, badning og sejlads.

Når GroGreen Pond Relief tilsættes vil mikroorganismerne hurtigt brede sig i vandet og hjælpe med til at optage overskydende og udvaskede næringsstoffer. Næringsstofferne bliver bundet i mikroorganismerne og indgår på den måde i søens fødekæde. Dermed bliver der færre næringsstoffer tilgængelige for algerne, hvilket betyder klarere vand og mindre risiko for algeopblomstringer. Ved at tilføre PondRelief® løbende gennem algernes vækstperiode opretholdes en høj biomasse af mikroorganismer, hvilket sikrer en lav mængde næringsstoffer tilgængelig for algerne.

Pond Relief tilsættes når algernes vækstsæson starter i det tidlige forår (fra april). Derefter tilsættes produktet løbende gennem hele vækstsæsonen, oftest frem til slutningen af september, afhængig af vejrforholdene. Produktets effektivitet er størst ved vandtemperaturer over 13º C. Anbefalet pH-værdi i vandet mellem 5,5 og 8,5.

GroGreen Pond Relief er et biologisk nedbrydeligt, miljøvenligt produkt, som er ugiftigt for mennesker, fisk og vandets øvrige dyre- og planteliv.

Bestillingsnr.:

33121 (10 kg spand bestående af 25 x 400 gram vandopløselige poser (Solu-Pak)
30121 (20 poser a 200 g pr. karton)

Download:

Produktdatablad (pdf)
Sikkerhedsdatablad (pdf)
Technical Information (pdf)

Produktbillede (jpg)

* Pond Relief har tidligere været solgt under navnet Lake Relief.

Dosering:
Vanddybde: Anvendelse: Hyppighed: Dosering:
Mindre end 1 meter Første tilsætning 300 g/100 m2 overfladeareal
Vedligeholdelse Hver 30.-60. dag 120 g/100 m2 overfladeareal
Mere end 1 meter Første tilsætning Hver 30. dag 500 g/100 m2 overfladeareal
Vedligeholdelse Hver 30.-60. dag 200 g/100 m2 overfladeareal