Brugervejledninger (videoer)

iGO opstregningsmaskine vs standard løsninger

Videoen viser hvor tidsbesparende det er at påfylde og anvende iGO opstregningsmaskinen i forhold til andre løsninger.

Opstillingsvejledning

Her vises hvordan iGO opstregningsmaskinen stilles op, når man skal opstrege den første linje.

Rengøring af maskinen

Sådan rengører du maskinen, så den forbliver i god og funktionsdygtig stand

Green Keeper Sprayer

Sådan monteres Green Keeper Sprayer.

Tilstoppet dyse

Udskiftning af en tilstoppet dyse.

Udskiftning af sprayfilter

Rengøring/udskiftning af sprayfilteret i sprayhovedet.

Dysen “sprutter”/sprayer ikke bredt nok

Rengøring/udskiftning af in-line filter såfremt dysen “sprutter” og ikke sprayer bredt nok.

Luft i rørene

Pumpen kører, men der kommer ingen maling ud af dysen.

Pumpen sprøjter ikke maling ud

Udskiftning af kontrolventilen.

Kontrol af batteriet

Multimeteret skal vise 12-13 volt.

Kontrol af ledninger

Videon viser, hvordan du skal kontrollere for løse ledningsforbindelser.

Udskiftning af sikringer (bokse før august 2011)

Udskiftning af sikringerne i sikringsbokse fra før august 2011.

Udskiftning af sikringer (bokse efter august 2011)

Udskiftning af sikringerne i sikringsbokse fra august 2011.

Kontrol af lader

Multimeteret skal vise 14-15 volt