TourTurf Tee & Fairway - mineralsk gødning til All Round-brug

TourTurf® Tee & Fairway 18-1-10 + 1 % Fe + 10 % S

Mineralsk gødning til All Round-brug – Mini Granulat

TourTurf Tee & Fairway er en minigranuleret mineralsk gødning til gødskning af græs på f.eks. tees, boldbaner og fairways, hvor hurtig tilvækst er målet. Granulatstørrelse 1-2,5 mm. Indeholder 7,38 % ammonium og 10,62 % urea. Har organisk indhold som stammer fra komposteret hønsegødning og komposteret grøntaffald samt humussyre. Gødningen er beriget med ekstra jern og andre mikronærings-stoffer, som giver styrke og intens farve. TourTurf Tee & Fairway svider ikke græsset ved den anbefalede dosering. Det anbefales at gødske 2-4 gange årligt med 2-3 kg/100 m². Der kan med fordel vandes efter. Virker forsurende. pH-værdi 3,2.

Dosering:

20-30 gram/m2

Bestillingsnr.:

8750SK (20 kg)
9750P (600 kg)