Osmo Pro Sport & Park - Organisk universalgødning til græs

Osmo® Pro Sport & Park 10-2-12 + 1 % Mg


Osmo Pro Sport & Park icons

Organisk universalgødning til græs – Fine og Normal Grade

En sammensat organisk/mineralsk NPK-gødning med mikroorganismer, magnesium og tang. Klorfattig. Pro Sport & Park er en allround organisk baseret gødning til enhver græstype på golfbaner, stadions og parker. Til anlægning af græsplæner samt almindelig plænepleje. Det ekstra magnesium giver græsset en dybgrøn farve i månedsvis. Skal ikke vandes efter. Anvendes 2-4 gange årligt med 6-8 ugers mellemrum. Indeholder 4 % urea + 4 % organisk kvælstof + 2 % ammonium for her og nu effekt samt langtidsvirkning. Indeholder 45 % organisk materiale.

Dosering:

25-35 gram/m2

Bestillingsnr.:

32005NG (20 kg)