HP Excel Multiphase Plus - Slow Release mineralsk gødning til fairways og tees

HP Excel Multiphase Plus 18-2-7 + 1 % Mg + 10 % S


Slow Release mineralsk gødning til fairways og tees – Mini Granulat

HP Excel Multiphase Plus har et højt indhold af både hurtigt- og langsomtvirkende N, der frigives over 12-16 uger, hvilket giver en jævn græsvækst over hele perioden. HP Excel Multiphase Plus er perfekt til økonomisk pleje af store græsarealer, hvor klipningen af græsset ønskes begrænset. Indeholder 8,5 % ammonium, 5,4 % urea, 3,9 % methylenurea og 0,2 % organisk kvælstof. Har tillige 10 % organisk indhold. En sæk rækker til 700-1.000 m2. Det anbefales at anvende produktet 2-3 gange årligt med 2,5-3,5 kg/100 m². Der kan med fordel vandes efter.
Virker forsurende. pH-værdi 3,7.

Dosering:

25-35 gram/m2

Bestillingsnr.:

8789SK (20 kg)
9789P (600 kg)