HP Excel Activator - mineralsk gødning til alle græsarealer

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S


OBS! Hver opmærksom på at gødningen ikke kommer på fliser, sten og lignende, da dette vil medføre misfarvning på grund af gødningens indhold af jern.

Mineralsk gødning til alle græsarealer – Maxi Granulat

HP Excel Activator har et højt N indhold og 10 % organisk indhold. Gødningen leveres Maxi Granulat. Indeholder 7,38 % ammonium og 10,62 % urea. Giver optimal vækst på alle græsarealer og det høje indhold af kalium bidrager til sundt græs. Gødningsproduktet er ideelt til boldbaner, fairways, tees og parker. En sæk HP Excel Activator rækker til 800-1.250 m2. Det anbefales at anvende produktet 2-3 gange årligt med 2-3 kg/100 m². Udbringes inden regn eller bør eftervandes. Virker forsurende. pH-værdi 3,2.

Dosering:

20-30 gram/m2

Bestillingsnr.:

8797SK (20 kg)
9797P (600 kg)