TourTurf Tank Cleaner

TourTurf® Tank Cleaner

Effektiv rengøring af alt sprøjteudstyr

TourTurf Tank Cleaner er et flydende rengøringsmiddel, som fjerner pesticidrester og andre rester, herunder olieholdige stoffer fra tanke, bomme, slanger, filtre og dyser. Produktet kan også bruges i en højtryksrenser til fjernelse af rester, snavs osv. på ydersiden af sprøjten. Tank Cleaner kan bruges koncentreret til rensning af særligt smudsige emner. Anbefalet blanding er 0,5 % Tank Cleaner af tankens volumen. Eller 1 liter Tank Cleaner pr. 200 liter tankvolumen. Tank Cleaner skal anvendes i forbindelse med udbringning af FDC.

Dosering:

1 l Tank Cleaner til 200 l vand

Bestillingsnr.:

8172 (2 x 10 l dunke pr. karton)