TourTurf Calcium Release

TourTurf® Calcium Release

Afbalancerer saltindholdet omkring græssets rodzone, så planten optager vand uden osmotisk tryk

TourTurf® Calcium Release indeholder en opløselig form af calcium, som er lettilgængelig for græsset.

Calcium Release indeholder også aminosyrer. Under optimale vækstbetingelser syntetiserer planterne deres egne aminosyrer, men de har en væsentlig omkostning ved dette i form af energi. Men når der opstår stress-situationer, f.eks. tørke, er der en større efterspørgsel efter aminosyrer end planten er i stand til at producere. Resultatet af behandlingen er forbedret genoprettelse efter stress og en sund og mere livskraftigt græs, der er i stand til bedre at modstå stresspåvirkninger.

Dosering:

10-20 l Calcium Release til min. 500 l vand (modvirkning af stress / græs med calciummangel)
10 l Calcium Release + 10 l Respond Plus til 700-900 l vand (udskylning af overskydende salte)

Bestillingsnr.:

8735 (2 x 10 l dunke pr. karton)