Græspleje (specialprodukter)

Omfattende sortiment af specialprodukter til græspleje. Fx tilsætningsmidler som forstærker gødningens bladoptagelse, græs farvestof, skummarkører, Tank Cleaner med videre.

TourTurf® LPT Leaf Penetrant Technology
Et flydende tilsætningsmiddel, som forstærker bladoptagelsen. Det er udviklet med henblik på at sikre maksimal bladoptagelse af flydende gødning, biostimulanter og andre midler. Produktet kan anvendes i mange situationer, hvor det er nødvendigt at få en hurtig og effektiv optagelse gennem bladene …

TourTurf® LPT

TourTurf® Calcium Release
TourTurf Calcium Release indeholder en opløselig form af calcium, som er lettilgængelig for turfen. Calcium Release indeholder også aminosyrer. Under optimale vækstbetingelser syntetiserer planterne deres egne aminosyrer, men de har en væsentlig omkostning ved dette i form af energi. Men når der opstår stress-situationer, f.eks. tørke…

TourTurf® Calcium Release

TourTurf® Tank Cleaner
TourTurf Tank Cleaner er et flydende rengøringsmiddel, som fjerner pesticidrester og andre rester, herunder olieholdige stoffer fra tanke, bomme, slanger, filtre og dyser. Produktet kan også bruges i en højtryksrenser til fjernelse af rester, snavs osv. på ydersiden af sprøjten. Tank Cleaner kan bruges koncentreret til rensning af særligt smudsige emner …

TourTurf® Tank Cleaner

TourTurf® Anti Foam
TourTurf Anti Foam anvendes til at reducere skum i sprøjtetanke.
TourTurf Anti Foam er et vandopløseligt middel, der kraftigt reducerer skumdannelsen i tankblandinger.

TourTurf® Anti Foam

TourTurf® Spray Marker
TourTurf Spray Marker er et unikt vandopløseligt middel til at give farve til tankblandinger. Giver en synlig blå farve til det behandlede areal således at man er helt sikker på, hvor sprøjtevæsken lander. Giver præcis, ensartet og økonomisk, effektiv udbringning af flydende produkter. Farven holder max. 1-2 dage. Farven forsvinder med vanding samt nedbrydes af sollyset …

TourTurf® Spray Marker

TourTurf® Skum Markør
En effektiv skummarkør som er forstærket med anti-drift midler der sikrer små og præcist udlagte skumbobler. Indeholder også optisk hvidt for at sikre at skumboblerne er hvide og tydeligt kan ses …

TourTurf® Skum Markør

TourTurf® GTP – Green Turf Paint
TourTurf GTP er et højtudviklet farvestof til sportsgræs med tre vigtige anvendelsesområder: permanent græsfarvning, grønt indikatorfarvestof og farvning af sand/jord/frø-blandinger (divot mix). TourTurf GTP har en avanceret sammensætning med to nye egenskaber: UV-absorbering og lysere farve med optiske blegemidler…

TourTurf® GTP