TourTurf Turf Conditioner

TourTurf® Turf Conditioner (MC) + 7 % Fe

TourTurf Turf Conditioner mod mos og Pre Tournament Iron

Mos på greens er et almindeligt og tiltagende problem, hvor forekomsten ødelægger det visuelle indtryk og giver en dårlig kvalitet på spilleoverfladen. At få kontrol med mosset, når greens er invaderede er vanskelig. Turf Conditioner fremmer græsset på bekostning af mosset. Turf Conditioner skader ikke græsset og medvirker til udtørring af mosset. Efter brugen af Turf Conditioner skal der vertikalskæres og det udgåede mos fjernes. Turf Conditioner er sammensat af jernsulfat, afspændings- og penetreringsmiddel samt pH-sænkende ingredienser. Garanteret indhold 7 % jern (Fe). Jernsulfat alene har en ringe og kortvarig effekt, da det ikke penetrerer mossets overflade.

Turf Conditioner giver en bedre og dybere penetrering af mossets overflade end jernsulfat alene, og er dermed effektiv til at fremme græsset på bekostning af mosset i de plagede områder. Andre parametre som gødning, vanding, filt, dræning, dug kontrol og skygge skal også vurderes. 40 l pr. ha. til 500 l vand. Bruges 2-4 dage inden turnering for perfekt Green Up. Blandbart med andre produkter. Forebygger mod mos og alger.

Dosering:

40 l pr. ha. efter behov

Bestillingsnr.:

8338 (2 x 10 l dunke pr. karton)