Græspleje (mosfjerner)

Græsplejmiddel mod mos. Giver en bedre og dybere penetrering af mossets overflade end jernsulfat alene og fremmer græsset på bekostning af mosset i de plagede områder.

TourTurf® Turf Conditioner (MC) + 7 % Fe
Mos på greens er et almindeligt og tiltagende problem, hvor forekomsten ødelægger det visuelle indtryk og giver en dårlig kvalitet på spilleoverfladen. At få kontrol med mosset, når greens er invaderede, er vanskelig. Turf Conditioner fremmer græsset på bekostning af mosset. Turf Conditioner skader ikke græsset og medvirker til udtørring af mosset. Efter brugen af Turf Conditioner skal der vertikalskæres og det udgåede mos fjernes …

TourTurf® Turf Conditioner (MC) + 7 % Fe