TourTurf GreenPlex til jernkrævende græs og planter

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % Fe + 2 % S

Sikrer flot farve til jernkrævende græs og planter

TourTurf GreenPlex + LPT er et kombineret produkt med både kalium, afspændingsmiddel og en høj koncentration af jern og af svovl samt en mikronæringspakke i en let tilgængelig form. TourTurf GreenPlex + LPT er fuldt chelateret og det sikrer at jernet optages af planten ved pH-værdier mellem 1 og 8. Normalt er jern svært tilgængeligt for planten; og pH skal være optimalt for bedst mulig optagelse. For pH-værdier over 6,5 optages jern i sulfat form meget dårligt og udfældes i jorden.

Intet spild. Hurtig farverespons og langtidsholdbar farve. Økonomisk i brug ved lave doseringer. Kan blandes med gødning, afspændings­middel, pesticider m.m. Effektiv som buffermiddel til tankblandinger med pesticider. Reducerer pH til mellem 6-7 i tankblandinger. Pesticiders virkningsgrad aftager med øget pH-værdi i vandet. Giver maksimal effekt af sprøjtemidler. Blandes med vand i forholdet 1:50. Virker forsurende.

Blandbart med andre produkter.

Dosering:

Hver 2. uge: 5 liter/500-700 liter vand pr. ha.
Hver 4. uge: 10 liter/500-700 liter vand pr. ha.

Bestillingsnr.:

8918 (2 x 10 l dunke pr. karton)