TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe
Forbedrer farven og sundheden i græsset samt forebygger mod skadedyr
Anti-Moss Formula

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe er en unik, flydende kvælstofgødning, som indeholder jern. Produktet består af en synergistisk blanding af urea og to jernkilder med henblik på at forbedre farven og sundheden i græsset på greens, tees, fairways og fodboldbaner. TourTurf Fairway Acidifyer FWA vil give næring og bidrage til at forsure jordens profil på alle græsområder. Produktets pH-værdi er 2, og i sprøjtetanken vil opløsningens pH-værdi holde sig på samme lave niveau, også i fortyndet tilstand.

Jern er et essentielt mikronæringsstof for græsplanten og er vigtigt for dannelse af klorofyl. Anvendelsen af TourTurf Fairway Acidifyer FWA fremmer et mørkegrønt udseende hos græsset, hvilket er ideelt, hvis man vil klippe det i et mønster. Jernet er i formen Fe ++, som er mere lettilgængeligt for planten. Også ideel til anvendelse som ”green up” i forbindelse med større golf- og fodboldarrangementer.

Kvælstofkilden i form af urea (N) er lettilgængelig for planten og giver lav risiko for svidning. Kvælstoffet hjælper med til at fremme yderligere vækst uden overstimulering med overdreven gødskning.

TourTurf FWA kan med fordel indgå i plejeplaner, da produktet er designet til at sænke jordens pH-værdi over tid. Et lavt pH-niveau mellem 5,5 og 6,5 skaber et miljø, der er velegnet til de finere græsarter.

TourTurf FWA er også ideel til at indgå i en integreret strategi for forebyggelse af skadedyr. En alkalisk jord kan give større tilbøjelighed til dannelse af ormeskud på overfladen – eller kan skabe ideelle miljøer for græssygdomme. En sænkning af pH i jordbundsforholdene vil skabe et mindre ideelt miljø for visse skadedyr og græssygdomme. Dette er især vigtigt i et miljø, hvor anvendelsen af pesticider er omfattet af restriktioner eller uønsket.

Dosering:

Forsuring: 20 liter i 500 l vand/ha
Green Up-effekt: 10 liter i 500 l vand/ha.

Bestillingsnr.:

8614/200 (200 liter tønde)