Græspleje (mikronæring/jern)

Fuldt chelaterede mikronæringsgødninger for naturlig og sund vækst og forebyggelse af mangelsymptomer til alle græsarealer.

TourTurf® MicroPlex + LPT
TourTurf MicroPlex + LPT er en flydende fuldt chelateret mikronærings gødning til brug for naturlig og sund vækst til alle græsarealer. TourTurf MicroPlex indeholder essentielle planteolier som fremmer græssets sundhed samt LPT, som effektivt sikrer fuld optagelse via blad og rødder. Anvendes til almindelig pleje og forebyggelse af mangelsymptomer samt til genoprettelse af mikronærings underskud. Til alle græs arealer…

TourTurf® MicroPlex + LPT

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S
Sikrer flot farve til jernkrævende græs og planter. TourTurf GreenPlex + LPT er et kombineret produkt med både kalium, afspændingsmiddel og en høj koncentration af jern og af svovl samt en mikronæringspakke i en let tilgængelig form. TourTurf GreenPlex + LPT er fuldt chelateret og det sikrer at jernet optages af planten ved pH-værdier mellem 1 og 8. Normalt er jern svært tilgængeligt for planten; og pH skal være optimalt for bedst mulig optagelse. For pH-værdier over 6,5 optages jern i sulfat form meget dårligt og udfældes i jorden…

TourTurf® GreenPlex + LPT 0-0-4 +5 % FE + 2 % S

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn
Fuldt chelateret med 8,5 % mangan. Mangan er et essentielt næringsstof. Alle planter har behov for mangan til vækst og reproduktion. Mangan er nødvendigt for græsserne og indgår som et vigtigt element i fotosyntesen. Mangan er også en cofaktor for 35 enzymer, der spiller ind i plantens biokemiske processer…

TourTurf® ManPlex + 8,5 % Mn

TourTurf® Calcium + 8 % Ca og aminosyrer
TourTurf Calcium med 8 % calcium afhjælper calciummangel hurtigt og effektivt på grund af formulering med aminosyrer, som virker chelaterende og sikrer hurtig optagelse i planten, uanset pH-niveau. TourTurf Calcium styrker cellevæggene betydeligt, og gør græsset mere sygdomsresistent…

TourTurf® Calcium + 8 % Ca og aminosyrer

TourTurf High K 0-0-20 og aminosyrer
TourTurf High K 0-0-20 med 20 % kalium kan bidrage til øget stofskiftet i græsset. Kaliumkilden er 100 % organisk. TourTurf High K er fremstillet af vinasse som er et biprodukt fra sukker produktion. Et ideelt supplement til de sædvanlige gødnings­programmer. Bruges ved mangel på kalium …

TourTurf High K 0-0-20 og aminosyrer

TourTurf MagPlex Magnesium med 6 % Mg og aminosyrer
TourTurf MagPlex er et kompleks med 6 % magnesium, der formidler lettilgængeligt magnesium til hurtig optagelse i skud og blade. Magnesium er et makronæringsstof, der har stor betydning for mange af plantens processer og er en vigtig del i klorofylmolekylet. Mangelsymptomerne omfatter en gul til kirsebærrød misfarvning af bladranden.­ Der oftest ses først på de ældre lave blade, hvorefter det spreder sig til resten af planten …

TourTurf MagPlex Magnesium med 6 % Mg og aminosyrer

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe
En unik, flydende kvælstofgødning, som indeholder jern. Produktet består af en synergistisk blanding af urea og to jernkilder med henblik på at forbedre farven og sundheden i græsset på greens, tees, fairways og fodboldbaner. TourTurf Fairway Acidifyer FWA vil give næring og bidrage til at forsure jordens profil på alle græsområder. Produktets pH-værdi er 2, og i sprøjtetanken vil opløsningens pH-værdi holde sig på samme lave niveau, også i fortyndet tilstand…

TourTurf Fairway Acidifyer FWA 10-0-0 + 8 % Fe

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) 5-0-0 + 4 % Fe
Forbedrer farven og sundheden i græsset samt forebygger mod sekundære skader fra skadedyr. Produktet består af en synergistisk blanding af urea, to jernkilder samt afspændingsmiddel med henblik på at forbedre farven og sundheden i græsset på greens, tees, fairways og fodboldbaner. også ideel til at indgå i en integreret strategi for forebyggelse af skadedyr.

TourTurf Sports Turf Acidifyer (STA) 5-0-0 + 4 % Fe