Black Earth Humic Mini Granule

Black Earth Humic Mini Granule

Black Earth Humic Mini Granule gødningsforstærkende og biostimulerende jordforbedringsmiddel – fin granulat

Black Earth Humic Mini Granule er et gødningsforstærkende og biostimulerende jordforbedringsmiddel. De aktive ingredienser i produktet er humus- og fulvussyrer. Materialet er udvundet af humalit (leonardit), som er naturligt forekommende i de sub-bituminøse kulområder i Alberta, Canada. Humalit er et blødt, brunkulsmateriale, der har mange ligheder med leonardit, men er særdeles rigt på humificeret materiale og har et lavt indhold af aske og andre urenheder.

Humus- og fulvussyrer øger tilgængeligheden af næringsstoffer, takket være deres høje kationudvekslingskapacitet og omfordelingen af næringen i jorden, samt at de er de stærkeste naturlige kelatorer i verden.

Produktet er en katalysator for alle mikroorganismer og stimulerer deres aktivitet i jorden. Dette vil øge næringsstoffernes tilgængelighed og jordens iltning, samt vil forbedre planternes sundhed og vitalitet.

Tilsætningen af humus- og fulvussyrer i din jord vil bidrage til at balancere jordens pH og forøge jordens iltning og dens vandholdende kapacitet. Kombinationen af alle disse fordele opbygger plantebiomassen og skaber stærke, sunde planter.

Dosering:

Doseringen er afhængig af jordforholdene. Der bør tages prøver på jorden, før produktet bruges, så den rette mængde kan tilføres.

Greens og Tee’s:
200 kg/ha eller 2 kg/100 m2 udbringes hver 4. måned.

Fairways:
125 kg/ha eller 1,25 kg/100 m2 hver 4. måned.

Hydrosåning Broadcasting:
450 til 675 kg/ha

Bestillingsnr.:

33137 (25 kg)