TourTurf Thatch Clear - Enzymer til nedbrydning af filt

TourTurf® Thatch Clear

Enzymer til nedbrydning af filt

TourTurf Thatch Clear er et flydende koncentrat med et indhold på 35 % cellulase og ligninase enzymer, 5 % plantesukker (glukose), 1 % afspændingsmiddel og 8 % tang ekstrakt til nedbrydning af filt. Produktet hjælper til hurtig omsætning af filt i greens ved samtidig mekanisk pleje. Synlige forbedringer ses sædvanligvis i løbet af bare 30 dage. Filtens volumen kan reduceres med op til 35-40 % ved samtidig mekanisk pleje. Uden mekanisk pleje reduceres filten med 20 %. Filtreduktion giver færre problemer med sygdom, bedre udnyttelse af vand og gødning, samt et stærkere rodnet. Greens bliver faste og hurtigere. Brug 10 l Thatch Clear med 300-500 l vand pr. ha. Der kan med fordel vandes efter for optimal nedsivning. Anvendes månedligt fra april til september. Alternativt intensivt med 4-6 behandlinger med 8-10 dages interval. Blandbart med andre produkter.

Dosering:

10 l pr. ha. 4-6 gange årligt afhængigt af filtlagets tykkelse

Bestillingsnr.:

8591 (2 x 10 l dunke pr. karton)