TourTurf High PK - Tilsat tangekstrakt og humussyrer for ekstra stressmindskning

TourTurf® High PK 0-7-11

TourTurf High PK icons

TourTurf HIGH PK 0-7-11 – tilsat tangekstrakt og humussyrer for ekstra stressmindskning

TourTurf High PK 0-7-11 er et fosforsupplement baseret på kaliumfosfit, koldpresset tangekstrakt samt humussyrer og er udviklet med særligt henblik på græs. Både kalium og fosfor er i lettilgængelig helt vandopløselig form, hvilket sikrer, at turfen optager både P og K hurtigt, især under forhold med højt stressniveau.

Fosfor er et essentielt element i en plantes metaboliske processer. Det er en vigtig bestanddel i enzymer og proteiner, samt udgør en strukturel komponent i fosfoproteiner, fosfolipider og nukleinsyrer. Planter, der
lider af fosformangel, optager vand mindre effektivt, hæmmes i væksten, bliver mindre modstandsdygtige over for kulde og bruger længere tid på at skyde rødder.

Selv om rodzonen normalt indeholder fosforreserver, skal fosforet dog først opløses i jordvandet omkring rødder og jordpartikler for at kunne blive optaget af planterne. Desværre er fosfor relativt uopløseligt i vand. Dette, sammen med andre faktorer, for eksempel pH, fugtighedsniveauer, ilttilførsel og kemiske reaktioner med andre mineraler, der danner uopløselige udfældninger, kan resultere i, at tilførslen af vandopløst fosfor udebliver.

Den fosfit (fosforkilden), der er til stede i TourTurf High PK 0-7-11, har et iltatom mindre end i almindelig fosfat og har en højere grad af opløselighed og mobilitet. Denne unikke egenskab giver mulighed for en hurtig absorption af fosfor i bladene og rodsystemet. Efter optagelsen indtræffer der en oxidation, hvilket resulterer i en frigivelse af fosfor. Ved at bruge fosfit, udvikler turfen mere rodvækst og får forbedret bladvækst samt får en forbedret modstandsdygtighed over for stress.

Dosering:

Nysået græs:
5 liter TourTurf High PK til 500 liter vand pr. 1 ha.
Foretag 1 udbringning 2-3 uger efter spiring.

Etableret græs:
10 liter TourTurf High PK til 500 liter vand pr. 1 ha.
Foretag 1 udbringning om foråret (april/maj) og gentag med 4-6 ugers interval.

Bestillingsnr.:

8709 (2 x 10 liter)