TourTurf Bio Activo Plus - 100 % organisk gødning og biostimulans mod plantestress. Godkendt til økologisk dyrkning

TourTurf Bio Activo Plus 3-0-5 + 10 % tang + 1 % kulhydrater + mikroorganismer

TourTurf Bio Activo Plus icons

TourTurf Bio Activo Plus – gødning mod plantestress, skyggestress og giver øget modstandsdygtighed overfor en række svampesygdomme

TourTurf Bio Activo Plus er en 100 % organisk flydende gødning og effektiv biostimulans med et garanteret indhold på 3 % kvælstof (N), 5 % kalium (K), 10 % tang, 1% kulhydrater, 22 forskellige aminosyrer samt et yderst højt indhold af gavnlige mikroorganismer fra fire forskellige bakterietyper.

TourTurf Bio Activo Plus kombinerer fire biostimulanter i én højkoncentreret formulering med aminosyrer, tang, kulhydrater og mikroorganismer. Produktet er formuleret til at styrke roddannelse, etablering og sund vækst af alle typer græs. Modvirker plantestress, skyggestress og giver øget modstandsdygtighed overfor en række svampesygdomme ved regelmæssig anvendelse.

Produktet indeholder de grundlæggende byggesten til sund græsvækst til alle typer af græs. Optagelsen sker både gennem planternes rødder og blade.

Fordele ved vores unikke mikroorganismer:

  • Bacillus subtilis: producerer auxiner (plante hormoner), gør fosfor lettere tilgængeligt, udskiller rod beskyttende sukkerstoffer
  • Bacillus licheniformis: nedbryder filt, forbedrer planters stress tolerance, har sygdomshæmmende egenskaber, binder visse metaller i jorden
  • Bacillus amyloliquefaciens: øget resistens mod sygdomme, beskytter mod salt stress og giver forbedret tørke tolerance
  • Bacillus pumilus: forebygger udviklingen af Rhizoctonia og Fusarium sporer.

Anvendelse:

TourTurf Bio Activo Plus kan anvendes fra april til oktober med til 2-4 ugers mellemrum.

20 l koncentrat blandes med 5-700 l vand pr. ha.

Kan blandes med andre produkter eller udbringes alene. Skal ikke vandes efter.

Ryst produktet godt før brug. Lav altid blandbarhedstest.

Produktet har i ubrudt emballage en holdbarhed på 2 år.

Bemærk venligst:

Det fortyndede produkt skal anvendes inden for 24 timer og kan ikke gemmes, fordi der ikke er tilsat konserveringsmidler. Massefylde 1,2.

Bestillingsnr.:

8575 (10 l dunk)
8575/200 (200 l tromler)
8575/1000 (1000 l palletank)