TourTurf Respond Plus fjerner tørkepletter

TourTurf® Respond Plus – Flydende

Flydende afspændingsmiddel med 3 funktioner og langtidsvirkende effekt – forebygger tørkepletter

TourTurf Respond Plus er et koncentreret og effektivt afspændingsmiddel med 3 funktioner. Produktet afspænder, penetrerer og genopvander. Denne kombination betyder at TourTurf Respond giver dyb og jævnt fordelt fugtighed gennem hele rodzonen, hvilket sikrer en høj græskvalitet.

Når Respond Plus er sivet igennem jordprofilen bindes Respond til det organiske materiale, som er skyld i de vandafvisende tørkepletter. Derfor er Respond så effektiv til at modvirke tørkepletter, til at genopvande og til at spare på vandet.

Respond Plus indeholder 100 % aktive ingredienser. Produktet giver ”kontante” fordele som jævn spredning af vandet gennem hele rodzonen. Forbedret rod vækst og rod styrke. Nedbringelse af fordampning og afløb. Forbedret dræning af greens og der kan spares 30 % af vandforbruget på greens. Synlig effekt allerede 1-2 dage efter udbringning. Udtørrede greens genopvandes på kun 4-6 timer. Penetreringsevnen i Respond Plus er øget med 20 % og kommer nu hele 20 cm ned i rodzonen. Langtidsvirkende effekt på 4-6 uger pr. udbringning.

Doseringsvejledning, greens og teesteder:

20 l pr. ha. til 700 l vand hver 4. uge. Anvendes typisk 4 gange pr. sæson. 1 gang månedligt. Skal ikke vandes efter. TourTurf Respond er blandbart med andre produkter.

Dosering:

20 l pr. ha. 4 gange årligt med 4 ugers mellemrum.

Bestillingsnr.:

8564/20 (20 l dunk)

Brug nr. 8457 Respond & Chloride Neutralizer ved problemer med saltholdig jord og vand. En særlig ingrediens neutraliser saltet jorden, så det ikke skader græssets rødder. Anvendes og doseres som Respond.

Bestillingsnr.:

8457 (2 x 10 l dunke pr. karton).
Kan bestilles i 200 l tromler.