Overfladeaktiv - TourTurf Respond Penetrator

TourTurf® Respond Penetrator

TourTurf Respond Penetrator icons

TourTurf Respond Penetrator fjerner overskydende overfladevand og behandler vandmættede rodzoner

Høj overfladefugt og vandlidende jord kan forårsage mange problemer, som indvirker på græssets sundhed. For høj overfladefugtighed kan medføre vækst af alger og slimsvampe, og giver optimale miljømæssige forudsætninger for udvikling af sygdomme som sneskimmel og tørforrådnelse (“Dollar spot”) i græsset.

I vandlidende jord er der begrænset tilførsel af ilt til rodzonen, hvilket kan medføre udvikling af anaerobe jordbundsforhold kendt som “black layer”. Dette resulterer i et toksisk miljø i rodzonen.

Produktet har følgende fordele:

  • Højeffektivt overfladeaktivt middel
  • Forøger vandets infiltration i jordprofilen
  • Respond Penetrator får vandet til at infiltrere hele jordprofilen
  • Fungerer i hele rodzonen, ikke kun i overfladen
  • Gør det muligt med ensartet fordeling af vand i jordprofilen
  • Ideel til vandlidende jord

Dosering:

5-10 liter pr. ha i minimum 700 liter vand

Bestillingsnr.:

8571 (2 x 10 liter dunke pr. karton).