Watering fairway - TourTurf Respond Extreme

TourTurf® Respond Extreme

TourTurf Respond Extreme icons

Den nyeste generation af afspændingsmidler for effektiv vanding af græsset

TourTurf Respond Extreme er et yderst effektivt afspændingsmiddel. Det bidrager til stabilisering af jordforholdene og reducerer stress i græsset. Ved at bringe vandafvisningen ned til nul, forebygger det samtidig tørkepletter og mindsker stressrelaterede sygdomme, f.eks. anthracnose (skiveplet), om sommeren.

Golf- og sportsbaner er ofte anlagt på sandjord. Det har mange fordele med hensyn til spild og dræning. Desværre er sandbaseret jord dårlig til at holde på vand og næringsstoffer. Det kan føre til vandafvisning og alvorlig stress i græsset. Regelmæssig brug af TourTurf Respond Extreme kan reducere omkostningerne til kunstvanding med 30 %.

Desuden er der ingen svidningsrisiko ved anvendelse af TourTurf Respond Extreme, fordi produktet består af så store molekyler, at de ikke optages af planten.

For at få produktet til at forblive effektivt i rodzonen anbefaler vi at anvende produktet forebyggende – 20 liter/ha i 700 liter vand og udbringe denne blanding 4 gange årligt.

Produktet har følgende fordele:

  • Bedst mulig forebyggelse og bekæmpelse af tørkepletter
  • Maksimerer vandingseffektiviteten
  • Forbedret gennemtrængning og genfugtning af rodzonen
  • Flytter overskydende fugt fra overfladen
  • Bedre vand-/luft-balance i jorden
  • Fremmer rodvækst
  • Ingen risiko for svidning

Dosering:

20 liter pr. ha i 700 liter vand/4 gange årligt

Bestillingsnr.:

8570 (2 x 10 liter dunke pr. karton).
8570/200 (200 liter)