TourTurf Dew Control effekten

TourTurf® Dew Control

Fjerner dug på græs i kritiske perioder

TourTurf Dew Control er et koncentreret dug kontrol middel til perioder med dug dannelse. Dew Control er en koncentreret blanding af overfladeaktive polymere stoffer og afspændingsmidler, som holder græsset fri for dug op til 10 dage. Dug på greens fremmer mosvækst og sygdom. Reduceret dugdannelse giver sundere og mere sygdomsresistent græs.

Dew Control giver mulighed for at klippe græsset tidligere på dagen, hvorved der spares både tid og penge. Erstatter og supplerer det tidskrævende arbejde med at feje, børste og svirpe greens. Er blandbart med pesticider m.m. Vil give en bedre effekt af pesticider, da aktivstofferne klæber bedre på græsset.

Vigtigste egenskaber: Forebygger dug op til 10 dage. Lang virknings tid. Giver et renere snit af græsset ved klipning. Mulighed for at gå tidligere i gang på dagen med klipningen af greens i efteråret. Forebygger sygdomme. Økonomisk i brug. Anvendes hver 10. dag med 10 l pr. ha. i 400 l vand.

Research resultater:
Læs om de dokumenterede forskningsresultater…

Dosering:

10 l pr. ha. 2 gange pr. md. forår/efterår

Bestillingsnr.:

8632 (2 x 10 l dunke pr. karton)