Græspleje (afspænding/dugkontrol)

Yderst effektive afspændingsmidler, der bl.a. giver dyb og jævnt fordelt fugtighed gennem hele rodzonen, hvilket sikrer en høj græskvalitet.

TourTurf® Respond Extreme
TourTurf Respond Extreme er et yderst effektivt afspændingsmiddel. Det bidrager til stabilisering af jordforholdene og reducerer stress i græsset. Ved at bringe vandafvisningen ned til nul, forebygger det samtidig tørkepletter og mindsker stressrelaterede sygdomme, f.eks. anthracnose (skiveplet), om sommeren …

TourTurf® Respond Extreme

TourTurf® Respond Penetrator
Fjerner overskydende overfladevand og behandler vandmættede rodzoner. Høj overfladefugt og vandlidende jord kan forårsage mange problemer, som indvirker på græssets sundhed. For høj overfladefugtighed kan medføre vækst af alger og slimsvampe, og giver optimale miljømæssige forudsætninger for udvikling af sygdomme som sneskimmel og tørforrådnelse …

TourTurf® Respond Penetrator

TourTurf® Respond Plus – Flydende
TourTurf Respond Plus er et koncentreret og effektivt afspændingsmiddel med 3 funktioner. Produktet afspænder, penetrerer og genopvander. Denne kombination betyder at TourTurf Respond giver dyb og jævnt fordelt fugtighed gennem hele rodzonen, hvilket sikrer en høj græskvalitet …

TourTurf® Respond Plus – Flydende

TourTurf® Respond Plus – Granulat
TourTurf Respond Plus Granulat er et afspændingsmiddel til greens og teesteder. Der anvendes 200 kg pr. ha. eller 10 kg pr. 500 m². Granuleret Respond anvendes 2 gange i foråret med 30 dages mellemrum. Skal ikke vandes efter. Gentages om nødvendigt månedligt i sæsonen eller efter behov …

TourTurf® Respond Plus – Granulat

TourTurf® Respond Plus – Tablet m/aminosyrer
Et afspændingsmiddel i koncentreret form til anvendelse i en særligt udviklet pistol, der giver brugeren stor fleksibilitet, når tørkeskaden først er sket. Eller hvis man kun ønsker at behandle tørkepletter, der hvor de opstår. Tabletten er perfekt til pletbehandling af tørkepletter eller tørkeskadede områder …

TourTurf® Respond Plus – Tablet m/aminosyrer

TourTurf® Respond – Tablet Pistol
Pistolen er designet til brug sammen med Respond Tabletten for at gøre behandlingen så effektiv som mulig mod tørkepletter. Består af en Heavy Duty beholder uden løsdele …

TourTurf® Respond – Tablet Pistol

TourTurf® Fairway Respond Extreme
TourTurf Fairway Respond Extreme optimerer kvaliteten på fairways med begrænset vanding. Bevarer fugtighed i jorden så græsset ikke tørkestresses i perioder uden nedbør. Begrænser overflade fordampning og optimerer således effekten af vand fra regn eller vandingsanlæg. Reducerer sygdomspotentialet og omkostninger forbundet med svagt og svækket græs …

TourTurf® Fairway Respond Extreme

TourTurf® Dew Control
TourTurf Dew Control er et koncentreret dug kontrol middel til perioder med dug dannelse. Dew Control er en koncentreret blanding af overfladeaktive polymere stoffer og afspændingsmidler, som holder græsset fri for dug op til 10 dage …

TourTurf® Dew Control