TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Flexible Solution (FS) – Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9

TourTurf Liquid Green Turf (FS) NPK 10-1-9 er en flydende NPK-gødning specielt udviklet til alle græsarealer på golf- og fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte. Produktet er urea-baseret. Gødningen skal opblandes i vand i forholdet 1:1. Eller vilkårlig vandmængde efter eget ønske. Vi anbefaler, at man anvender stordråbe dyser.

TourTurf FS-serien består af gødninger, som giver balanceret vækst, vitalt græs samt pH-regulering af sprøjtevæsken. Brugen af produkterne sikrer både optimal tilførsel og optagelse af makro-, og mikronæring samt sporstoffer. En økonomisk løsning, der giver den bedste udnyttelse af de tilførte næringsstoffer uden spild til omgivelserne.

Gødningen kan anvendes gennem hele vækstsæsonen. Du kan selv kan tilsætte additiver som fx tang, humussyre og aminosyrer efter ønske. Lav altid en test i spand for at sikre at produkterne er kompatible.

Ved at anvende TourTurf Liquid Green Turf (FS) 10-1-9 opnås en gødning, som har et NK-forhold 1:0,9. Dette er optimalt til områder, hvor der gødes efter princippet ”behovs baseret gødskning”.

Kombineres TourTurf Liquid Green Turf (FS) med TourTurf (FS) Liquid Mikro Pack – sikres en regulering af pH og optagelsen af samtlige næringsstoffer optimeres uanset vækstlagstype.

Dyser:

Stordråbe dyser.

Dosering:

Max. dosering 200 liter/Ha. Gødningen iblandes vand i forholdet 1:1. Eller vilkårlig vandmængde.

Bestillingsnr.:

50703/1000 (1.000 liter palletank).