GroGreen Pond Relief fjerner trådalger

GroGreen® Pond Relief

Find forhandlere af retail-produkter her

GroGreen Pond Relief – biologisk trådalge fjerner

GroGreen Pond Relief* er et hurtigtvirkende mikrobiologisk middel til bekæmpelse af trådalger i søer, fiskedamme og damme med lille vandgennemstrømning. Pond Relief er et naturligt, ugiftigt, mikrobiologisk produkt der effektivt bekæmper trådalger i søer og damme, hvor der er lav vandgennemstrømning. Trådalger udgør et problem i mange næringsrige søer, hvor massive forekomster kan resultere i ringe iltforhold og udkonkurrering af søens gavnlige planter. Ringe iltforhold kan føre til fiskedød, lugtgener og øget frigivelse af næring fra bunden. Forsøg fra Danmark bekræfter at forekomsten af trådalger reduceres med op til 75 % ved brug af Pond Relief og samtidig luftning af vandet.

Anvendes til biologisk bekæmpelse af trådalger. Reduktion i indholdet af tilgængelige næringsstoffer. Til forebyggende vedligeholdelse af vandområder. Til søer, damme, vand hazarder og vandingstanke.

Pond Relief tilsættes når algernes vækstsæson starter i det tidlige forår (fra april). Derefter tilsættes produktet løbende gennem hele vækstsæsonen, oftest frem til slutningen af september, afhængig af vejrforholdene. Produktets effektivitet er størst ved vandtemperaturer over 13º C. Anbefalet pH-værdi i vandet mellem 5,5 og 8,5.

Bestillingsnr.:

33121 (spand 25 poser á 450 g), 30121 (karton 20 poser á 200 g)

Download:

Produktdatablad (pdf)

Sikkerhedsdatablad (pdf)

Produktbillede (jpg)

* Pond Relief har tidligere været solgt under navnet Lake Relief.

Dosering:
Vanddybde: Anvendelse: Hyppighed: Dosering:
Mindre end 1 meter Første tilsætning 300 g/100 m2 overfladeareal
Vedligeholdelse Hver 30.-60. dag 120 g/100 m2 overfladeareal
Mere end 1 meter Første tilsætning Hver 30. dag 500 g/100 m2 overfladeareal
Vedligeholdelse Hver 30.-60. dag 200 g/100 m2 overfladeareal