HP Excel Activator
HP Excel Activator har et højt N indhold og 10 % organisk indhold. Gødningen leveres Maxi Granulat. Indeholder 7,38 % ammonium og 10,62 % urea …

HP Excel Activator 18-1-10 + 1 % Fe + 11 % S

HP Excel K Recharge
HP Excel K Recharge er en gødning med højt kaliindhold til efterårs- og forårsbrug. Indeholder 5 % ammonium. Det er en gødningen, der fremmer sundt græs og god overvintring. HP Excel K Recharge er ideelt til græs med højt slid på tees, fairways, boldbaner og plæner …

HP Excel K Recharge 5-1-17 + 1 % Fe + 8 % S

HP Excel Multiphase Plus
HP Excel Multiphase Plus har et højt indhold af både hurtigt- og langsomtvirkende N, der frigives over 12-16 uger, hvilket giver en jævn græsvækst over hele perioden. HP Excel Multiphase Plus er perfekt til økonomisk pleje af store græsarealer …

HP Excel Multiphase Plus 18-2-7 + 1 % Mg + 10 % S

HP Excel Universal
HP Excel Universal er en gødning med mere kali end kvælstof og med jern til all round-brug. Giver slidstærkt og sundt græs til græsarealer med meget spil. HP Excel Universal er et ideelt produkt til fairways, tees, boldbaner og plæner …

HP Excel Universal 10-2-13 + 1 % Fe + 12 % S