Græspleje (biostimulanter/plantestyrker)

Vi tilbyder bl.a. 100 % organiske plantestyrkende midler til græs, træer og buske primært fremstillet af planteekstrakter essentielle planteolier.

TourTurf® FDC Autumn + R Factor
TourTurf FDC Autumn + R Factor er et effektivt og forebyggende plantestyrkende middel til anvendelse i perioder med risiko for sygdomsangreb. Garanteret indhold 6 % Fe. …

TourTurf® FDC Autumn + R Factor

TourTurf® Infill + R Factor
TourTurf Infill + R Factor har en dobbeltvirkende funktion, hvor jern og fosfit (kaldet jernfosfit) giver en synergieffekt til planten. Garanteret indhold 14,3 % kvælstof (N) i form af urea, 3,1 % fosfor (P), 4,6 % jern (Fe) og 4,2 % svovl (S) og 5 % zink-magnesium biostimulans …

TourTurf® Infill + R Factor

TourTurf High PK
TourTurf High PK 0-7-11 er et fosforsupplement baseret på kaliumfosfit, og er udviklet med særligt henblik på turfgræs. Både kalium og fosfor er i lettilgængelig helt vandopløselig form, hvilket sikrer, at turfen optager både P og K hurtigt, især under forhold med højt stressniveau. …

TourTurf High PK 0-7-11

TourTurf® Defend
TourTurf Defend er et 100 % organisk plantestyrkende middel til græs, træer og buske primært fremstillet af planteekstrakter (essentielle planteolier). Sammensætningen med planteudtræk fra yderligere 8 planter ved en patenteret fremstillingsproces gør TourTurf Defend til et spændende supplement til græspleje på golf- og fodboldbaner …

TourTurf® Defend

TourTurf® Bio Concentrate + R Factor
Kombinerer fire biostimulanter i én højkoncentreret formulering nemlig humussyrer, aminosyrer, tang samt zink og magnesium. Produktet er formuleret til at styrke roddannelse, etablering og vækst. Forbedrer meget sandholdige greens evne til bedre at tilbageholde næringsstofferne i rodzonen …

TourTurf® Bio Concentrate + R Factor

TourTurf® Wakame Seaweed Concentrate
TourTurf Wakame Seaweed + Plant Growth Regulators (PGR) – Tangekstrakt med koncentreret næringsindhold fra New Zealand. TourTurf Wakame Seaweed Concentrate er et af de mest effektive og miljømæssigt fuldt forsvarlige økologiske plantenæringsmidler, der fås i verden. Produktet har en direkte stimulerende virkning på planter, især i den tidlige vækst og i perioder med stress forårsaget af tørke, varme, skadedyr, sygdom eller frost…

TourTurf® Wakame Seaweed Concentrate

TourTurf® StandUp & Poa Buster + 6 % Si + 12,5 % K
TourTurf StandUp & Poa Buster er en blanding af 6 % silicium, 12,5 % kalium samt humussyre som de aktive ingredienser. Silica kaldes også for ”kiesel”. StandUp er et specialprodukt til pleje af greens; særligt i forbindelse med turneringer. Silicium hærder græssets blade. Populært udtrykt bliver græsset så stift, at det vil stå ret op. Et stift græs er nemmere at klippe, og giver hurtigere boldrul på green …

TourTurf® StandUp & Poa Buster + 6 % Si + 12,5 % K