TourTurf Fairway Respond

TourTurf® Fairway Respond
TourTurf Fairway Respond optimerer kvaliteten på fairways med begrænset vanding. Bevarer fugtighed i jorden så græsset ikke tørkestresses i perioder uden nedbør. Begrænser overflade fordampning og optimerer således effekten af vand fra regn eller vandingsanlæg. Reducerer sygdomspotentialet og omkostninger forbundet med svagt og svækket græs. TourTurf Fairway Respond har tre funktioner: afspænder, penetrerer og genopvander.
Udbringes med sprøjte eller via vandingsanlæg. Til fairway-brug anvendes 40 l pr. ha. til 200 l vand. Anvendes 1 gang pr. måned eller efter behov. Med tromlen følger u/b en tappehane. Der kan tilkøbes en pumpe, der passer til tromlen. Blandbart med andre produkter.

Dosering:

40 l pr. ha. 4 gange årligt med 4 ugers mellemrum

Bestillingsnr.:

8454 (200 l tromle)